Akademie

Projekt vzdělávání personálu v přímé práci s para plavci od výuky po sportovní trénink, v klasifikaci, čili zařazení plavců do skupin podle postižení, školení rozhodčích a příprava na komplexní řízení programu včetně pořádání závodů, semináře a kurzy pro pracovníky plaveckých škol a klubů nepostižených plavců s tématem začlenění plavců s postižením do běžného výukového a tréninkového programu.

Cíle

1. Zpracování Metodiky KONEV formou videí s komentářem jako materiálu pro vzdělávání personálu a optimální vedení výuky neplavců a sportovního tréninku v klubech para plavání, v plaveckých školách a v klubech nepostižených plavců do konce roku 2022.

2. Dva certifikovaní mezinárodní klasifikátoři z ČR do 2023, tým tří certifikovaných mezinárodních klasifikátorů (dva medicínští a jeden technický) z ČR do roku 2024.

Metodika KONEV

Metodika je unikátní, její základy položil Náčelník v roce 1994 během ročního pobytu v Izraeli, kde musel denně při práci s mnoha plavci s různým handicapem hledat cesty, jak naučit plavat někoho s velmi limitovaným pohybovým potenciálem a jak optimalizovat sportovní trénink u pokročilejších plavců. Metodika je postavena na principech stability a výdrže v krajních polohách, klidném pohybu v maximálním rozsahu s těžištěm v jedné rovině, optimální práci s dechem.  Systém technickým cvičení je postaven tak, aby byl v modifikacích zvládnutelný a přínosný jak pro začínající neplavce, tak pro pokročilé reprezentanty. Plavci jsou vedeni tak, aby si nefixovali chyby způsobené špatnou koordinací, asymetriemi a špatnými návyků. Vedeme plavce s handicapem k estetickému, plnohodnotnému pohybu ve vodě, který často v takové kvalitě i kvantitě nezvládnou ani nepostižení plavci. Naši plavci jsou inspirací pro osoby bez postižení, v praxi zosobňují motto „dokážu víc, než jsem si myslel“. Metodiku stále rozvíjíme, zjednodušujeme a standardizujeme formu a akcentujeme obsah, provedení, dodržení esenciálních principů.

Klasifikace

Všichni plavci, kteří se chtějí kvalifikovat na vrcholné soutěže jako Letní paralympijské hry, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, musí získat mezinárodní klasifikaci. Klasifikace World Para Swimming je systém, podle kterého je bodově ohodnocen rozsah postižení a plavci je přiřazena jeho klasifikační třída. Smyslem je zajistit co možná nejférovější soutěž mezi plavci přibližně stejného handicapu. Pilotní národní klasifikaci jsme provedli již v roce 1993 „svépomocí“ dle dostupných materiálů, vedla ji tehdy MUDr. Marie Kyralová. 

V roce 1998 jsme na MS na Novém Zélandu do klasifikací zapojili Mgr. Janu Švarcovou, která se stala mezinárodní klasifikátorkou, s národními klasifikacemi vypomáhá dodnes. Do roku 2024 chceme zajistit vyškolení tří mezinárodních klasifikátorů ČR autorizovaných World Para Swimming. Jde o ambiciózní a nákladný projekt, není jednoduché najít vhodné osoby s medicínskou, fyzioterapeutickou nebo trenérskou odborností, ochotných a schopných se para plavání věnovat a získat finance na jejich účast na zahraničních závodech v roli tzv. trainees classifiers do doby, než získají autorizaci.

Aktuality