Voda je život, život je pohyb, pohyb ve vodě je nezávislost!