O nás

Vize

Para plavání jako cesta k pochopení, porozumění a vnímání jedinečnosti.

Poslání

Vývoj metodiky, technologií a projektů umožňujících řízení a rozvoj sportu para plavání na celorepublikové i klubové úrovni.

Strategické cíle

1. Začlenění para plavání do Českého svazu plaveckých sportů v rámci nově vytvořené sekce para plavání.

2. Středoevropský pohár jako respektovaná soutěž se závody zařazenými do kalendáře World Para Swimming pořádanými v pěti zemích.

3. OpenSwim jako nástroj k optimálnímu řízení plavání pro všechny kluby para plavání a pro většinu klubů Českého svazu plaveckých sportů.

Hodnoty

  • Kontinuita
  • Odpovědnost
  • Nezávislost
  • Terapie
  • Adaptace
  • Kreativita
  • Transparentnost

Geneze

V lednu 1989 dopadnul Martin Kovář na zem a začal jezdit na vozíku. Od 1991 začal se spolužákem z FTVS, vrcholovým plavcem a studentem trenérství plavání Janem Nevrklou chodit do bazénu. Jako lyžaři sjezdaři se mu všechny vozíčkářské sporty jevily jako slabá náhražka. Na plavání mu přišlo skvělé, že vozík zůstane na břehu a může zase ovládnout svoje tělo jen vlastním nasazením bez jakékoliv pomůcky. Po nějaké době řekl Martin Janovi: „Přijede 12 lidí, tejden budeme plavat dvakrát denně a ty to povedeš“. Nedalo se nic dělat, Jan byl lapen a velký třesk para plavání začal.

Rok 1994 strávil Jan v Izraeli a při práci s handicapovanými v Ilan Center začal dávat dohromady základy metodiky později nazvané KONEV (Kovář – Nevrkla). Po návratu umožnil růst rodícího se projektu Zdeněk Škaroupka zázemím v Lize vozíčkářů.

V roce 1998 byl v hospodě U kaskadéra založen KONTAKT bB, dnes ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ, a na Tři krále 2000 sportovní klub SK KONTAKT PRAHA, dnes PARA PLAVÁNÍ PRAHA. Martin se stal čtyřikrát paralympijským vítězem, dvakrát mistrem světa, jednou mistrem Evropy, držel světové rekordy na pěti tratích. Česká republika se dostala mezi 15 nejlepších para plaveckých zemí na světě a naše plavecká škola se stala v celém para plaveckém světě pojmem. Celý program je postaven na přátelství. Nevzniknul uměle z popudu „budeme dělat něco užitečného pro handicapované“, vše se odvíjelo z přátelství, z poznání, že někdo, komu včera bylo moře po kolena musí dnes hledat způsob, jak se po moři plavit, a že ta plavba je snazší, když se společně nalodíme a jsme si vzájemně oporou. Nikoliv jednostranná pomoc handicapovanému, ale vzájemné obohacení, pochopení jinakosti, porozumění odlišnostem, spojení ve společném napínání i stahování plachet. A to trvá dodnes. Plavilo se s námi už tisíce lidí, přepluli jsme mnohá moře a stále se nám otevírají nové obzory. Tak dobrý vítr do plachet.

Struktura

Hlavní činnost vyplývá z názvu organizace – jsme lídrem para plavání v ČR. Od založení v roce 1998 jsme byli spolkem (tehdy občanským sdružením), od 1. 1. 2016 jsme zapsaným ústavem. Činnost je rozdělena do čtyř sekcí – Ekonomika, PR, IT a Sport. Ústav řídí statutární orgán, ředitel, v čele sekcí jsou jejich vedoucí. Činnost je rozdělená do Projektů, které mají svého projektového manažera. Sekce jsou popsány v odkazu Náš tým u jednotlivých vedoucích sekcí a Projekty mají též samostatné odkazy. Vedoucí sekcí a projektoví manažeři jsou odpovědní řediteli, ředitel odpovídá Správní radě a kontrolu provádí Dozorčí rada. Složení a činnost Správní rady mohou ovlivňovat Zakladatelé ústavu.

Dokumenty ke stažení

Zakládací listina, výroční zprávy a účetní závěrky s přílohami najdete ve Veřejném rejstříku pod tímto odkazem: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=746000