Služby

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. je právní formou zapsaný ústav. Jeho posláním je vývoj metodiky, technologií a projektů umožňujících řízení a rozvoj sportu para plavání na celorepublikové i klubové úrovni. V rámci projektů ústavu poskytujeme služby subjektům, které provozují para plavání nebo pracují s handicapovanými jednotlivci. Jednotlivé služby můžete poptat prostřednictvím formuláře níže a telefonicky se můžete spojit se Štěpánem Caganěm, vedoucím sekce Sport, 736 713 204 nebo s Janem Nevrklou, ředitelem ústavu, 606 637 097.

OpenSwim

Informační systém pro komplexní řízení sportu para plavání.

Obsah služby:

 • plný přístup do systému OS se všemi funkcemi na 1 rok pro kluby i střešní organizace jako svazy
 • cena se odvíjí od počtu evidovaných sportovců v systému
 • zahrnuje všechny funkce v OS včetně vytvoření akce např. pořádání závodu, výjezd klubu na závody, výjezd reprezentace svazu s účastí sportovců z více klubů
 • střešní organizace může evidovat vlastní osoby, nebo po dohodě s klubem/kluby sdílet data evidovaných osob klubu/ů (všech nebo pouze vybraných např. reprezentantů)
 • bonusem je zpracování národních rekordů (zpracování klubových rekordů připravujeme);

Více informací o produktu najdete na webu www.openswim.app.

počet sportovcůcenapozn.
1 - 10 sportovců1 000 Kč (40€)na osobu
do 50 sportovců15 000 Kč (600€)na subjekt
do 1000 sportovců25 000 Kč (1 000€)na subjekt
neomezený počet sportovců50 000 Kč (2 000€)na subjekt

Mitropa Cup - pohárová série v para plavání

Pořadatelem pohárové série MITROPA CUP je ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. 

Obsah služby:

 • autorizace závodu pro zařazení do pohárové série MITROPA CUP 
 • asistence pro získání statusu „Approved by World Para Swimming“ pro zařazení do mezinárodního kalendáře
 • zajištění technického delegáta dohlížejícího na průběh závodu v souladu s propozicemi a s technickou částí pravidel World Para Swimming
 • zpracování přihlášek, startovní listiny a výsledků ve formátech výsledků: pdf, csv, xlsx, xml – pro web, tisk, import výsledků do OpenSwim, zpracování pro import do žebříčku World Para Swimming 
 • Zajištění on-line výsledků v průběhu závodu
 • cena je uvedena za jednodenní závod včetně přípravy a zpracování před závodem a dokončovacích prací po závodě
 • v případě vícedenního závodu je za každý další den účtována cena z druhého řádku ceníku
 • cena je včetně zajištění klasifikací
závodcenapozn.
jednodenní závod MC20 000 Kč/závod (800€)zajištění kompletní služby
každý další den závodu MC10 000 Kč/den (400€)zajištění kompletní služby
závod MC bez fyzické přítomnosti ČPP2 500 Kč/závod (100€)zařazení do série a import výsledků

Pozn.: Realizačnímu týmu závodu včetně klasifikačního týmu hradí pořadatel ubytování a stravu po dobu závodu (do 4 osob max).

Klasifikace

Způsoby zajištění klasifikace:

 • V Praze na Strahově je zřízeno v rámci projektu AKADEMIE Centrum para plavání. Celoročně je možné dohodnout termín klasifikace.
 • Klasifikaci lze dohodnout přímo v klubu. Podmínkou je zajištění odpovídajících prostor na „bench“ test a pronájem jedné krajní dráhy v plaveckém bazénu s délkou minimálně 25m. ČPP vyšle dvoučlenný klasifikační tým, objednatel hradí cestovné dle aktuálně platné Vyhlášky a 2 500 Kč za klasifikovaného plavce, minimálně však 5 000 Kč.
 • Pokud klasifikace probíhá při závodě, platba je též 2 500 Kč/plavce a hradí přihlašující subjekt (pořadatel závodu má klasifikaci jako součást objednávky komplexního zajištění závodu a zajišťuje pouze prostory, ubytování a stravu pro klasifikační tým).
klasifikacecenapozn.
Klasifikace v Centru para plavání (Strahov)2 500 Kč/osoba (100€)hradí přihlašující subjekt
Klasifikace v jiném místě ČR2 500 Kč/osoba (100€), minimálně však 5 000 Kč (200€) + cestovné dle Vyhláškyhradí objednávající subjekt
Klasifikace při závodě2 500 Kč/osoba (100€) hradí přihlašující subjekt

Vzdělávání personálu

V rámci projektu AKADEMIE připravíme školení na míru v místě působení klubu nebo v Praze v prostorách zajištěných námi. Školení lze zaměřit na různé segmenty sportu para plavání např. metodické postupy při výuce neplavců, metodickou řadu na rozvoj techniky plavců na všech úrovních, na sportovní trénink včetně para plavců na reprezentační úrovni, technicko-organizační zajištění chodu klubu, založení programu, jeho financování, personální zajištění včetně školení personálu.

školenícenapozn.
Školení dle vybraných témat - teoretický úvod a praktická ukázka v bazénu v prostorách pronajatých ČPP1 500 Kč/hod, 5 000 Kč/4 hod, 9 000 Kč/8 hod s přestávkoupro 1 - 12 osob
Školení dle vybraných témat - teoretický úvod a praktická ukázka v bazénu v prostorách objednavatele1 500 Kč/hod, 5 000 Kč/4 hod, 10 000 Kč/8 hod s přestávkou + cestovní příkaz dle platné Vyhlášky + klub zajišťuje na svoje náklady prostorypro 1 - 12 osob
Týdenní školení instruktora para plavání v Centru Strahov5 000 Kč/20 hodpraxe na Bazénu Strahov s individuálním vedením se zapojením do výuky a tréninku, zápisy do OpenSwim
Týdenní školení instruktora para plavání Kemp Strakonice10 000 Kč/týdenintenzivní praxe při týdenním pobytu s individuálním vedením, se zapojením do plaveckého tréninku i suché přípravy, pobyt včetně stravy a noclehu

Kemp Strakonice

Akce pořádaná ČPP od roku 1993. Intenzivní kemp s tréninkem 2x denně pro všechny kluby provozující pravidelně para plavání. Třítýdenní kemp, celkem 40 plavců na každém týdnu. Akce je pořádaná pro kluby provozující para plavání. Kluby dostanou kvótu plavců podle loňské účasti, počtu aktivně zapojených plavců v celoročním tréninku a podle počtu plavců v pohárové sérii a jejich výsledků. Každý klub musí svoje plavce personálně zajistit asistenčně i v tréninku. Za personál k nezbytnému zajištění plavců klub neplatí, hradí pouze za personál vyslaný na školení. Školení má dvě úrovně – 1. školení skupinové formou intenzivní praxe ve vodě, na suchu, v asistenci s mentorem přiděleným k příslušné skupině instruktorů, 2. individuální školení s přiděleným mentorem bez zapojení do asistence.

entitacenapozn.
Plavec (hradí vysílající klub a svým plavcům stanovuje výši jejich spoluúčasti)9 000 Kč/týdentýdenní pobyt s plnou penzí, odborným vedením plaveckého tréninku a kompenzačního cvičení a s osobní asistencí
Doprovod 3 600 Kč/týdentýdenní pobyt s plnou penzí a možností individuálního využití areálu
Personál pro nezbytné zajištění plavců klubu (plnohodnotně využitelný asistenčně i/nebo v tréninku)0 Kčtýdenní pobyt s plnou penzí s přídavkem intenzivní práce
Personál klubu nad rámec nezbytného zajištění plavců klubu3 600 Kč/týdentýdenní pobyt s plnou penzí

Uvedené částky jsou hrazeny na základě účetního dokladu (faktury).

ProKlub

V rámci celoročního tréninku zajistíme metodiku, připravíme a naplánujeme tréninky včetně zápisu do IS. Poskytneme trenérské a instruktorské služby. Dále PR, FR, IT a administrativní služby.
Bližší informace k službě řešíme s jednotlivými zájemci individuálně dle jejich představ a dle vytíženosti služby.

Poptávkový formulář