Náš tým

Jan Nevrkla

ředitel

roč. 1965, ředitel s hodností Náčelníka s pověřením řízení projektů AKADEMIE a PARALYMPIJSKÉ NADĚJE – absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, magisterského studia oboru tělesná výchova a sport se specializací trenérství plavání. Plavat začal z rehabilitačních důvodů (pes equinovarus), pod vedením trenéra Jiřího Kyněry v TJ Znojmo se navzdory handicapu vypracoval do delfínářské špičky ČSSR, byl držitelem mistrovské třídy a medailistou z federálních mistrovství ČSSR dorostu. Byl přijat do Střediska vrcholového sportu Ministerstva školství a v roce 1984 se přemístil do Prahy na osudový Bazén Strahov do tréninkové skupiny Ivany Felgrové a do klubu VŠ Praha (dnes USK Praha). Trenérství studoval u doc. Karla Juřiny a doc. Zdeňka Hofera. Státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové práce složil s hodnocením výborně. V letech 1987 – 1989 ještě v době studií trénoval dva „vyděděnce“ středisek vrcholového sportu, československé reprezentanty Zdeňka Koláře a Michaela Drozda, a tuto trenérskou praxi vtělil do diplomové práce Longitudinální studie procesu adaptace plavce na tréninkové podněty. Po státnicích v roce 1991 začal spolupráci s Martinem Kovářem ozdobenou čtyřmi paralympijskými vítězstvími, dvěma tituly mistra světa a jedním titulem mistra Evropy, překonáním světových rekordů na pěti tratích. V roce 2000 byl zvolen nejvyšším počtem hlasů do exekutivy Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání. ČR se pod jeho vedením dostala mezi světovou plaveckou špičku. Plavci, které trenérsky vedl získali od roku 1995 do dnes více než 100 medailí na ME, MS a paralympiádách. Byl vedoucím plavecké výpravy na paralympiádách 1996 a 2000, v roce 2004 byl šéfem celé mise stočlenného Českého paralympijského týmu. Činnost KONTAKTU bB, dnes ČESKÉHO PARA PLAVÁNÍ z.ú., řídí od vzniku organizace do dnes. V letech 2015 – 2020 provedl organizaci úplnou transformací od změny právní formy, odchodu ze sociální služby spojenou ze zásadní změnou zdrojů financování ze státní dotace na vlastní zdroje, až po změnu názvu a vizuálu vyjadřující zaměření na komplexní řízení sportu para plavání v ČR.

Milena Dušková

vedoucí sekce Ekonomika

roč. 1965, vedoucí sekce Ekonomika, účetní administrátorka všech projektů s hodností Krásné tváře – absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, oboru tělesná výchova – biologie, absolvovala obhajobou diplomové práce na téma Prvky moderní gymnastiky v lidových tancích. Tanec a estetika byly vždy její doménou, spolu se Stáňou Soukupovou tvořily legendární choreografie k pohybovým skladbám tehdejší Studentské vědecké a odborné činnosti ve druhé polovině 80. let. V roce 1990 získala angažmá v Černém divadle Jiřího Srnce a s tímto ansámblem objela celý svět. Od prvních strahovských kurzů a prvních Strakonic je neodmyslitelnou součástí projektu. V roce 1993 odjela s Náčelníkem do Izraele, kde její práce s handicapovanými dívkami vyvrcholila vystoupením v Ilan Center pro primátora Haify. Hudební podklad tvořila Vltava a vzhledem k podobnosti začátku s Ha-Tikvou a vzhledem k poutu mezi Českem a Izraelem z roku 1948 se vytvořila atmosféra, jejíž elektrizační náboj nelze dostatečně popsat. Aplaus byl jako exploze. Od roku 1995 je její život spojený s Dobrým Duchem Josefem, je trojnásobnou matkou a po celá léta vytváří svými choreografiemi nezaměnitelnou tvář KEMPU STRAKONICE. V roce 2018 absolvovala kurz účetnictví a tanečním krokem vplula do administrativní sféry.

Monika Violová

vedoucí sekce PR a FR

roč. 1987, vedoucí sekce PR a FR s hodností Universální Indiánky Mo s pověřením řízení projektů KEMP STRAKONICE a PARA PLAVEC ROKU – chtěla pracovat v dětském domově nebo v mateřské školce a protože v projektu KONTAKT bylo vždycky kus od všeho, byla přivábena tajemnými hlasy bazénových bytostí do tehdejšího Střediska Karlovy Vary. Od roku 2003 začala působit jako dobrovolnice, v roce 2008 začala pracovat na hlavní pracovní poměr, od roku 2012 působí v Praze. V době poskytování sociální služby si doplňovala vzdělání a působila jako sociální pracovník. V přímé práci vyniká schopností empatie, navázáním komunikace i s plavci s „jinou řečí“. Je ideální Universální Indiánkou Mo, kterou je možné vyslat na přímou práci do nejnáročnějších vod s neoprenem i bez něj, je možné ji posadit ke complu a svěřit projekt, je možné nechat ji rozdělat oheň a udržovat jej. Přišla jako jedna z nejmladších v 16 letech, vydržela a stala se pevným pilířem. Pomohla překlenout náročné období odchodu ze sociální služby a přechodu na jiné finanční zdroje, kdy bylo nutné minimalizovat personální obsazení. Účastnila se výprav reprezentace na ME 2018. MS 2019 a na Světové hry IWAS 2015. Když se Náčelník naklání na stranu, podpírá ho. Když Náčelník neví, kde má dýmku míru, Mo ví, kde ji hledat.

Štěpán Cagaň

vedoucí sekcí Sport a IT

roč. 1988, vedoucí sekcí Sport a IT s hodností Následovníka Náčelníka s pověřením řízení projektů OpenSwim a Mitropa Cup – absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, bakalářského studia oboru tělesná výchova a sport se specializací trenérství plavání. K plavání jej také významně navigovala rehabilitace po autobusové nehodě. Začínal ve Slovanu Karlovy Vary u dlouholeté pracovnice KONTAKTU bB Štěpánky Řehořkové, po přechodu do Prahy na studia pokračoval v TJ Bohemians Praha u Jiřího „Maršála“ Veselého. Dostal se na úroveň finalisty mistrovství republiky a byl členem týmu, který ve 2014 vyhrál soutěž družstev. V KONTAKTU bB začal působit jako dobrovolník v roce 2006, v roce 2008 přešel z Karlových Varů do Prahy a v roce 2014 se stal zaměstnancem na hlavní pracovní poměr. Ve Štěpánovi našel Náčelník spolupracovníka, který plane pro plavání, má patřičnou odbornost, schopnost pojednávat věci systémově, je ochotný se učit, naslouchat, dokáže pracovat s novými technologiemi a postupně je schopen přebírat řízení větších projektů. V roce 2013 se jako asistent trenéra zúčastnil premiérově velké světové soutěže, MS v Montrealu, v letech 2014 – 2016 již vedl s pověřením Náčelníka výpravy plavců na ME, MS a na paralympiádu v Riu. Produktem této spolupráce byly především výpravy na ME 2018 a MS 2019, které vytvořily kvalitní odrazový můstek pro paralympiádu v Tokiu. Štěpán má všechny předpoklady převzít v budoucnu kompletní řízení sportu.

Zakladatelé ústavu

Jan Nevrkla

Radka Kučírková

byla součástí prvních kurzů na Strahově a ve Strakonicích. V éře spolkového uspořádání KONTAKTU bB působila na pozici místopředsedkyně jako členka statutárního orgánu. Od 90. let působila jako překladatelka Českého paralympijského výboru, byla členkou realizačního týmu paralympijských výprav Nagano 1998, Sydney 2000, Salt Lake City 2002 a Atény 2004. Od roku 2014 je předsedkyní Českého svazu tělesně postižených sportovců.

Roman Vojáček

byl součástí prvních kurzů na Strahově, ve Strakonicích a založil program v Brně. Jeho zásluhou se začalo souběžně s plaváním dospělých po úraze rozvíjet i plavání pro děti s DMO a různými typy vrozeného postižení. Vnášel do programu typický uhersko-hradištský nátisk, dokázal navázat perfektní kontakt s dětmi a vtáhnout je do děje. Od založení KONTAKTU bB působil v pozici místopředsedy jako člen statutárního orgánu. Byl členem výprav na ME 1999, 2001, MS 2002 a paralympiádu 2004 v Aténách.

Správní rada

Vojtěch Franěk

předseda, na planetu KONTAKT se dostal v roce 1996 po lince Paraple – KONTAKT bB. Hned první strahovský kurz ho lapil a dokázal se díky pravidelnému tréninku kvalifikovat na paralympiádu v Sydney 2000, následně i v Aténách 2004. Spolu s Kateřinou Liškovou Klamtovou se stal symbolem odporu sportovců proti zlovůli tehdejšího Českého paralympijského výboru, který v letech 2007 – 2012 odmítal nominovat sportovce, kteří odmítli opustit Český svaz tělesně postižených sportovců a vstoupit do „správné“ strany. Přišel spolu s Liškou o paralympiády v Pekingu a v Londýně, MS a ME z té doby, ale neopustit potápěnou loď, která ho vyvezla na širé moře, mu přišlo důležitější. Loď jsme společně zachránili, Mezinárodní paralympijský výbor nařídil tuto neoprávněnou diskriminaci zrušit a Vojta se na závěr své reprezentační kariéry dočkal satisfakce v podobě tří finálových umístění na MS 2013 v Montrealu a tří dosud platných skvělých národních rekordů. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK, kde úspěšně dokončil i doktorandské studium, absolvoval půlroční stáž ve Švýcarsku, pracuje ve společnosti Intax, která je též podporovatelem našeho programu.

Martin Kovář

člen, první para Adam, od něhož se celý program odvinul. V lednu 1989 začala po jeho tvrdém dopadu pouť operačními sály, rehabilitačními ústavy, návrat na FTVS UK, kterou úspěšně 1991 dokončil a následně obhájil i disertační práci na téma Metodická řada výuky plavání jedinců s míšní lézí. V roce 1991 začal s Náčelníkem Janem plavat a z této malé vodní jiskérky se rozhořel oheň přitahující od té doby stovky následovníků. Získal celkem čtyři paralympijská zlata, dva tituly mistra světa, jeden titul mistra Evropy. Jeho zlatý hattrick v Aténách 2004 je největším úspěchem českého paralympionika na jedné letní paralympiádě. Působil jako poradce ministra práce a sociálních věcí, poradce premiéra a zasedal v Dozorčí radě Eurotelu, pracuje jako ombudsman ČSOB, má dva syny a vede je ke sportu. Bez Martina bychom KONTAKT a para plavání neměli. Právem lze u něj uvést „Zasloužil se o ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ“.

Jana Majerová

členka – významně se zasloužila o KONTAKT. V ranných počátcích byla strůjkyní prvních podávaných žádostí, zasvěcovala předsedu do tajů tvorby projektů a probojovávala  cestu k první finanční podpoře z NROS. Společně jsme vyjednali první sídlo a kancelář KONTAKTU na Strahově. Při tvorbě klíčové žádosti na MPSV byla každoročně k dispozici. Jana patří k těm, bez nichž bychom KONTAKT neměli. V průběhu let se zapojila do programu i jako plavkyně a účastnila se opakovaně i akce KEMP STRAKONICE. Program zná tedy zblízka jak po administrativní, tak i po plavecké stránce. Jana působí na pozici vedoucí oddělení chráněného trhu práce na Úřadu práce MPSV. Její členství ve Správní radě je mimořádně přínosné a vyjadřuje, stejně jako u dalších členů orgánů kontinuitu a dlouhodobost naší činnosti. 

Dozorčí rada

Ivana Urbancová

předsedkyně – absolventka VŠE se věnuje finančnímu poradenství. Od první třídy až do maturity byla spolužačkou Matky zakladatelky Mileny Duškové a nakonec se jejich cesty spojily i na poli para plaveckém. Od působení Ivany na postu předsedkyně Dozorčí rady si slibujeme více pragmatismu a ryze finančního pohledu na činnost, která je nesena vznešenými hodnotami, ale jejich vznešenost se může projevovat jedině skrze pevný finanční fundament.

Roman Vojáček

člen dozorčí rady, viz Zakladatelé

Milada Kunová

členka – nikdy neměla ambice závodit, ale nakonec ji okolnosti „donutily“ a v roce 1997 se spolu s Martinem Kovářem a Kateřinou Coufalovou postarala o naše první evropské medaile na ME 1997 v Badajozu. O rok později přivezla naši první plaveckou medaili z MS v Christchurch na Novém Zélandu. Po narození první dcery přivedla v roce 2001 na ME ve Stockholmu naši ženskou štafetu vítězně do cíle. Ve sféře para sportu ulovila krom medailí i svého muže Václava, také našeho dlouholetého reprezentanta, pilíře našich legendárních štafet, mají spolu dvě dcery. Milada je absolventkou Střední ekonomické školy ve Vimperku. Působila na pracovních pozicích od bankovního sektoru, přes obecní úřad až k soukromým firmám. Od jejího působení si slibujeme propojení vhledu od počátků do dnes optikou krásné a praktické ženy z Šumavy.