Intenzivní letní výběrové soustředění, tři týdny, na každém 40 plavců od nejmladších talentovaných po reprezentanty, intenzivní školení personálu klubů. Kemp pořádáme v nepřerušené řadě od roku 1993. Z jednoho týdne pro partu 12 kámošů na vozících se vyvinul fenomén, pevná součást léta, tři intenzivní týdny s plaveckým tréninkem dvakrát denně, tancem, jógou, kompenzačním cvičením, jídlem, pitím, ohněm, zpěvem, zkrátka s životem naplno ve Společenství Kmene KONTAKTU. Akce je výběrová, je určená samostatně plavajícím zapojeným do závodního programu nebo s perspektivou brzkého zapojení. Je určena všem klubům para plavání ČR, kluby dostávají kvótu podle svých výsledků v pohárové sérii a podle výsledků práce s nejmladšími plavci.

Cíle

1. Kontinuální pořádání soustředění v nepřerušené řadě od roku 1993 na věky věků 🙂

2. Tréninkový plán jako základ koncepce pro celoroční trénink v klubech na další období září – červen.

3. Realizace klasifikace pro vybrané plavce klubů s cílem zařazení nových plavců do pohárové série v dalším kalendářním roce nebo s revizí stávající klasifikace v odůvodněných případech.

Trénink plavání

V bazénu plavou tři týdny Hvězdy a Komety. Každý týden se nebeská tělesa promění, některá proletí jedním týdnem a mizí, jiná zůstanou dva týdny, a reprezentační jádro září tři týdny. Hvězdy jsou plavci, kteří potřebují více individuální vedení a tak často na hladině září v podobě dvojhvězdy se svým instruktorem. Komety prolétávají velkou rychlostí, v této skupině trénují reprezentanti a plavci klubové sportovní úrovně. Všichni trénují dvakrát denně.

Taneční choreografie a jóga

Rána ve Strakonicích jsou krásná. Začínají totiž s Krásnou tváří Kmene Milenou Duškovou. Ta od nepaměti vytváří jedinečné kreace ranní rozcvičky s hudbou a pro každý ročník chystá taneční choreografii, která se slije v jeden proud na závěrečném pátečním vyhlášení. Plavecké tréninky jsou proloženy modifikovaným cvičením jógy, protažením a relaxací. Trávník, žíněnka a usnout při meditaci s šuměním větru a šploucháním vlnek v dálce, co víc si každé léto přát.

Závod známý na celém světě, zvláště pak na Strakonicku

Každý pátek po ranní choreografii společná fotka u bazénu, rozplavání a velmi slavnostní nástup rozhodčích na píseň Árie měsíce čili plavu si ani nevím jak zpívanou živě samotným živým Náčelníkem, a pak už první rozplavba, druhá a tak dál až k vyvrcholení v podobě štafet personálu, závěrečná fotka personálu s plavci ve vodě, olééé, nadšení, duch se vznáší nad vodami, ano, to je Závod známý na celém světě, zvláště pak na Strakonicku, je to náš Strakonice Cup, býval to Nektar Cup, může to být Dudák Cup, lze ho nazývat Para Švanda Cup, vždycky bude jedinečný, vždycky neopakovatelný a při tom stejný, bude vždycky náš!

Vodní para pólo

Strakonice jsou městem pólu zaslíbeným a tak by bylo zvláštní, kdybychom tady pólo nehráli. Do pólistických turnajů, které se zde v minulém tisíciletí a na začátku tohoto tisíciletí pořádali, jsme se zapojovali už právě na úsvitu dějin, a to jak během turnaje, tak i po něm, kdy si pólisté leckdy vybrali dívku z řad para plavkyň a právě naopak. Inu, mladost, radost. Dnes musíme pólo pořádat sami, ale pořád platí, že pólem to nekončí. Bývají to super zápasy a je to strhující podívaná, když nevidomá Klára vsítí gól nebo když Dominik, který úplně přesně neví jestli je jaro nebo pondělí s obrovskou radostí vsítí z poloviny hřiště gól do vlastní brány. Je to super a neměnili byste s Maracaná.

Let s Flying Parties

Vyhlášení v bufiku, mezi námi Bufetoidním sále kongresového centra Křemelka, je jediným vyhlášením na světě, kde se vyhlašují úplně všichni plavci. Ke každému se zvládne něco říct, každý si užije svých 15 vteřin slávy. Od začínajících, od plavců v individuální výuce, až po paralympijské reprezentanty. Jejich předchůdci, legendy para plavání jako Martin Kovář, Milada Kunová, Tomáš Scharf, Zbyněk Švehla a další jim předávají ceny. Je to spojení generací a v praxi viditelná idea o tom, že každý má svou cenu a svoji důstojnost. A pak koncert Flying Parties, Bývá to dlouhé. Pokud nám to agilní občané ze sídliště Máj neukončí, hodně dlouhé. Je to hudba, zpěv, tanec, objímání, milování, je to prostě KONTAKT. Kdo to zažije, nechce nikam jezdit. Strakonice Nový York, vísky mé dvě nejmilejší.

Poděkování

Děkujeme za vstřícnost a milé jednání zaměstnancům Plaveckého areálu STARZ v čele s vedoucí plaveckého stadionu Petrou Šímovou, díky za spolupráci plavčíkům Radkovi Jungovi a Aleši Volákovi. Za zajištění stravy Martinovi Chylíkovi, Michalu Polatovi a velitelce Hance. Děkujeme za poskytnutí zázemí v klubovně Junák – český skaut, vedoucímu střediska Strakonice Michalu Spimmerwimmerovi. 

Aktuality