Open swim

Vývoj a správa webového informačního systému pro komplexní řízení sportu. Je ideálním nástrojem jak pro střešní celorepublikové organizace typu svazů, tak i pro kluby provozující plavání a para plavání. Systém má část Office určenou pro personál subjektu a část Portal určenou plavcům a externím instruktorům. OpenSwim je vrcholný produkt úsilí vyvíjeného od roku 2006. S rostoucím počtem plavců jsme od tužky a papíru přešli k programovanému excelu, následně k vytvoření prvního systému KOBEBIS, jeho webovému portálu KOWEBIS a nakonec kompletně webovému systému OpenSwim.

OpenSwim Office

Komplexní řízení sportovního klubu od tréninku přes závody až po ekonomiku. Office umožňuje plánování a evidenci tréninků, zpracování individualizací pro jednotlivé plavce, přiřazení personálu, integrované digitální multi-stopky. Obsahuje rezervační systém pro individuální i skupinové plánování tréninků. Office je též nástroj pro pořádání závodů, zpracovává podklad pro závodní software jako nominace a přihlášky. Vytváří podklad pro organizační zázemí jako ubytování, stravu, dopravu apod. Součástí je databáze výkonů všech plavců, archivace všech jejich zapsaných tréninků, dokumentace jejich činnosti jako fotky, videa, formuláře apod. Členům lze předepisovat platby (možno zprovoznit i platební bránu). Lze vytvářet libovolné seznamy pro specifickou práci s určitou tréninkovou skupinou nebo s plavci nominovanými na konkrétní závod. Systém slouží i jako komunikační kanál mezi trenérem a plavcem. Součástí systému je i databáze kontaktů, v níž lze také vytvářet seznamy pro hromadné pozvánky a informace, oslovení lze v systému individualizovat. Je připravena řada reportů pro potřeby trenérů i pro administrování činnosti, reporty lze podle individuálních potřeb zpracovat. Systém je ideálním zdrojem dat pro žádosti o dotace a pro dokumentaci činnosti pro podporovatele. Vytváří exporty zpracovatelné v rejstříku sportu NSA i IS ČUS.

OpenSwim Portal

Každý má svůj přístup

Přizpůsobená verze systému pro plavce, rodiče či instruktory. Dostupné odkudkoli, ať Android, iOS či Windows; ať ve vlaku, tramvaji či doma, portál je stále otevřen.

 

Vše na jednom místě

Základní informace, tréninkové plány, termínovka, přehled osobních rekordů, přihlášky na závody a soustředění, management plateb, dokumenty, fotky, videa.

 

Vše podrobně rozpracované

Tréninky včetně omluv a náhrad, editace svých osobních údajů, závody včetně přihlášek a informací, osobní rekordy a výkony zpracované do grafů a přehledných tabulek.

V případě zájmu o OpenSwim nás kontaktujte na: help@openswim.app

Poděkování

Od začátku je hlavním tvůrcem Jan Stuchlík, kterého k nám přivedl na civilní službu v prvních letech třetího tisíciletí bývalý vrcholový plavec Marek Kavan. Díky Honzovi za tvorbu a Markovi a Aquasoftu za nastartování této pro nás zásadní spolupráce.

Aktuality