KEMP STRAKONICE 2023

Termín: 9. – 29. 7. 2023

Propozice

Letos to bylo 30 let od I. ročníku. Od roku 1993 proteklo v Otavě a přes žlábky bazénu Na Křemelce mnoho vody. 

Tři intenzivní týdenní turnusy, na každém 40 para plavců.

Celkem bylo přijato 100 plavců ze 7 sportovních klubů. 

Akci jsme uspořádali s pomocí 33 instruktorů a osobních asistentů.

Děkujeme za vstřícnost a milé jednání zaměstnancům Plaveckého areálu STARZ v čele s provozní vedoucí Petrou Šímovou, díky za spolupráci plavčíkům Radkovi Jungovi a Aleši Volákovi. Za zajištění stravy Martinu Chylíkovi, Michalu Polatovi a velitelce Hance. Děkujeme za poskytnutí zázemí v klubovně Junák – český skaut, vedoucímu střediska Strakonice Michalu Spimmerwimmerovi.

Děkujeme za finanční podporu: Čtení pomáhá, Konto Bariéry, Nadace Jedličkův ústav, Lidl

Fotografie od Fany Foriánkové   I. turnus   /   II. turnus    /   III. turnus

Fotografie od Kristýny Matouškové

Fotografie od Adély Borkovcové

Výsledky závodů – Strakonice Cup I.  /  Strakonice Cup II.

Výsledky závodu pohárové série – PARA SWIM OPEN AIR